Perinteinen media on näköalapaikka, jolla voi olla valtava vaikutus yrityksen menestykseen tai alamäkeen. Kasvuhakuisella yrityksellä pitäisikin olla suunnitelma siitä, kuka antaa mediaan haastatteluja ja missä tilanteissa. Yhtä tärkeää on varmistaa, että lausunnonantaja onnistuu tehtävässään. Tässä kahdeksan vinkkiä, joiden avulla yrityksen edustaja voi valmistautua kohtaamiseen toimittajan kanssa.

Moni yritys haluaa näkyvyyttä perinteisessä mediassa, sillä sijoittajat ja potentiaaliset työntekijät luottavat journalismiin lujemmin kuin somen ja hakukoneiden tarjoamiin tietoihin tai yritysten omaan viestintään.

Tutkimusten mukaan suomalaisten luottamus journalismiin on viime vuosina vain vahvistunut entisestään. Media myös tavoittaa moninkertaisesti suuremman yleisön kuin yrityksen omat kanavat.

Yrityksen lausunnonantajan, spokespersonin, tehtävä on tuhannen taalan paikka, sillä hän on se, joka antaa kasvot yritykselle. Onnistuessaan haastattelussa hänen on mahdollista muuttaa yritys yleisön silmissä ”siitä” ”meiksi”.

Mediaviestinnässä onnistuminen ei ole mikään geneettinen ominaisuus vaan opittu taito. Miten uskottavuutta voi rakentaa? Tässä kahdeksan nyrkkisääntöä, joista kannattaa aloittaa.

1. Tunne median toimintatavat

Suomessa toimittajien toimintaa ohjaa Journalistin ohjeet, alan oma eettinen ohjeistus, jonka tavoite on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä ja edistää ammattieettistä keskustelua.

Journalistin ohjeiden lisäksi median toiminnan taustalla vaikuttavat uutiskriteerit, jotka liittyvät siihen, mistä aiheista media tekee uutisia.

Ennen kuin yrityksenne edustaja alkaa antamaan haastatteluja mediaan, näihin median toiminnan peruslähtökohtiin on syytä tutustua mediaviestinnän ammattilaisen kanssa.

2. Luovu haastattelutilanteessa jargonista

Suurin osa suomalaisista journalisteista tekee juttunsa yleislukijalle, sillä maassamme on varsinaisia erikoismedioita kovin vähän.

Jotta yrityksenne viesti on kiinnostava tavalliselle tallaajalle, yrityksenne edustajan on puhuttava haastattelussa yleiskieltä. Sitä slangia, jota yrityksissä pidetään itsestään selvänä, ei käytetä yleisesti muualla! Myös suurin osa toimittajista arvostaa selkokieltä.

Yrityksenne lausunnonantajan ei siis tarvitse eikä kannata “puhua koodia”. Selkeä, kirkas yleiskieli puhuttelee yleisöä, kun taas alan erikoissanaston käyttäminen vieraannuttaa ihmisiä ja hämärtää yrityksenne viestin.

3. Ole käytettävissä

Jos haluatte mediaan, varmistakaa, että yrityksenne edustajan saa helposti kiinni. Median yhteyshenkilön yhteystiedot verkkosivuilla on perusasia, jota ei kannata väheksyä.

Samoin, kun pääsette yhteistyöhön toimittajan kanssa ja teiltä pyydetään tietoja juttua varten, pyytäkää toimittajalta tietojen toivottu toimitusaikataulu ja sitoutukaa pitämään siitä kiinni.

4. Ymmärrä kokonaisuuksia

Jotta henkilön on mahdollista edustaa yritystään mediassa, hänen täytyy tuntea yritys ja sen toimiala kattavasti. Tällaiset perustiedot ovat kuitenkin vain itsestään selvä lähtökohta.

Perusfaktojen lisäksi lausunnonantajan on haastattelutilanteessa osattava tehdä johtopäätöksiä, analysoida kokonaisuuksia, osoittaa asiayhteyksiä, kertoa esimerkkejä ja inspiroida vastaanottaja nasevilla näkemyksillä.

5. Ole inhimillinen ihminen

Vaikka yrityksenne lausunnonantaja toimii organisaationne virallisena edustajana, ei hänen tarvitse eikä kannata olla mikään robotti.

Haastattelu on paikka, jossa voi ja saa olla ihminen. Inhimillisten tunteiden osoittaminen, oli sitten kyseessä, huumori, innostus tai myötätunto ihmisiä kohtaan, antaa yrityksellenne helposti lähestyttävät kasvot.

6. Harjoittele, harjoittele ja harjoittele

Mediassa esiintyminen on esiintymistä siinä missä muukin – vain tavallista vaikutusvaltaisemmalle yleisölle. Jotta yrityksenne edustaja onnistuu haastattelutilanteessa, hänen on hiottava säännöllisesti esiintymis- ja viestintätaitojaan.

Parhaimmillaan mediaviestintävalmennus on mahdollisuus, jossa osallistujat saavat avointa palautetta toisiltaan, rakentavat keskinäistä luottamusta ja laajentavat ammatillista mukavuusaluettaan.

7. Valmistaudu haastatteluun

Osa median yleisön arvostamista on huolellinen valmistautuminen haastattelutilanteeseen. Yrityksenne edustaja voi pyytää ennakkoon tiedoksi haastattelun teemat tai kysymyksiä, mutta kannattaa varautua siihen, että ennakkokysymysten lisäksi toimittaja kysyy muutakin, mitä tilanteessa nousee esiin.

Jos toimittaja kysyy jotain, johon edustajanne ei ole valmistautunut, on täysin hyväksyttävää sanoa: ”En tiedä, mutta voin selvittää asia ja palata asiaan”. Tässä tapauksessa kannattaa varmistaa, että haastateltavanne todella tekee niin.

8. Opi virheistä

Aina haastattelu ei mene putkeen, vaikka haastateltava olisi valmistautunut kuinka hyvin. Siihen ei maailma, eikä yrityksenne julkisuuskuva, kaadu.

Jokainen kohtaaminen median kanssa on mahdollisuus oppia. Jälkikäteen voitte arvioida yhdessä rakentavasti, missä edustajanne onnistui, missä tiimillänne on kehitettävää ja mitä voisitte jatkossa tehdä toisin.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Software Finlandin blogissa.

Mitä seuraavaksi?