RIL-Naisverkosto

VIestintätoimisto Aivelan Kanssakulkija muutosviestintävalmennus vaikuttaa henkilöstön työtyytyväisyyteen.

RIL-Naisverkosto on osa valtakunnallista rakennusalan asiantuntijuuden sekä kestävän rakennetun ympäristön puolesta toimivaa, puolueetonta osaajayhteisö- ja henkilöjärjestö RIL ry:tä. Naisverkosto järjestää jäsenilleen sparrausta sekä tilaisuuksia, muun muassa alustuksia, ryhmätöitä, paneeleita ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Tavoite

RIL-Naisverkoston tavoite on tarjota jäsenilleen tietoa ajankohtaisista aiheista, jotka voivat edistää naisten uramahdollisuuksia sekä parantaa naisten johtamis- ja asiantuntijavalmiuksia kiinteistö- ja rakennusalalla. Järjestö halusi tarjota jäsenilleen valmennuksen, joka antaisi tietoa siitä, mikä on huijarisyndrooma ja miten ilmiön kanssa voi selviytyä työelämässä sekä yksityishenkilönä.

Ratkaisu

Aivela piti RIL-Naisverkostolle kahden tunnin valmennuksen, jossa käsiteltiin huijariajattelun piirteitä, huijarille tyypillisiä toimintamalleja ja tunnusmerkkejä, ilmiön esiintymistä työelämässä sekä selviytymiskeinoja. Valmennus koostui valmentajan puheenvuoroista ja aiheeseen liittyvistä tehtävistä.

Tulokset

Osallistujien mielestä valmennus oli antoisa, avartava ja tarjosi uusia oivalluksia. Tilaisuus oli osallistujien mukaan sopivan pituinen, ja käsitelllyt asiat olivat tärkeitä ja relevantteja. Sekä puhujan osuudet että tehtävät koettiin hyödyllisiksi, ja esimerkiksi valmennuksessa annetut lukuvinkit otettiin talteen. Myös valmennusmateriaalit saivat kiitosta osakseen. Valmennus loi Naisverkoston jäsenille intoa ja hyvää mieltä

”Valmennus oli antoisa, avartava ja tarjosi uusia oivalluksia. Sekä puhujan osuudet, tehtävät kuten myös valmennusmateriaalit saivat kiitosta osakseen. Valmennus loi jäsenillemme intoa ja hyvää mieltä.”

-Henriikka Hellström, Johtaja, jäsenyys ja viestintä, RIL-Naisverkosto-

Kiinnostaako sinua tai organisaatiotasi samanlainen palvelu?

Aivela on kasvuhakuisen edelläkävijän ketterä kumppani.

Teemme monimutkaisesta yksinkertaista ja vaikeasta selkeää ja ymmärrettävää.