Spigot

VIestintätoimisto Aivelan timanttipaja kiteyttää yrityksen viestin

Spigot Oy tuottaa uudisrakentajille talon tekniikan palvelut avaimet käteen -periaatteella aina LVSI-suunnittelusta asennukseen. Yritys toteuttaa vuodessa n.100 kohdetta. Selkeys, turvallisuus, hinta ja toimitusaika ovat Spigotin vahvuudet 33 ammattilaista työllistävän yrityksen liikevaihto on 6,9 miljoonaa euroa.

Tavoite

Spigot Oy on aiemmin toteuttanut pienimuotoista markkinointia somessa ja verkossa, mutta yritykseltä puuttui kokonaisvaltainen markkinointistrategia ja -suunnitelma. Spigotin tavoite on olla 2–3 vuoden kuluessa entistä tunnetumpi toimija asuinrakentamisessa sekä tunnettu toimija myös yleisessä rakentamisen, yritystoiminnan ja työllisyyden ympärillä pyörivässä keskustelussa. Aivelan kanssa toteutetun hankkeen tavoite oli luoda Spigotille tätä tavoitetta tukeva kokonaisvaltainen markkinointiviestintästrategia.

Ratkaisu

Aivela ja Spigot perehtyivät yhdessä Spigotin lähtötilanteeseen, kirkastivat Spigotin ydinviestit ja asiakaslupaukset, määrittelivät yrityksen ostajapersoonat sekä markkinoinnin tulevan vuoden kehitysprojektit ja niiden priorisoinnin. Yhteistyön tuloksena Spigot sai käyttöönsä käytännönläheisen ja kohdennetun markkinointiviestintästrategian, jossa on selkeitä konkreettisia toimenpiteitä johdonmukaisessa järjestyksessä.

Tulokset

Spigotin mukaan yhteistyö Aivelan kanssa oli mieluisaa, helppoa ja vaivatonta. Hanketyöpajat olivat tehokkaita ja tuloksellisia. Yhteistyön tuloksena syntynyt suunnitelma ohjaa jatkossa Spigotin markkinointia uudelle tasolle, karsii turhaa työtä ja ohjaa keskittymään oleelliseen.

Spigot sai yhteistyön ansiosta kirkastettua ja päivitettyä ydinviestinsä. Yritys löysi Aivelasta hyvän ja liiketoiminnan tuntevan kumppanin markkinointi- ja viestintäpuolelle. Aivelan vahvuuksia ovat vahva tuntemus markkinointi- , media-, ja viestintäalasta, hyvät yhteydet eri alojen osaajiin sekä se, että yrityksen yksilölliset tarpeet ja kehityskohteet etenivät hyvään suuntaan.

“Kun markkinoinnissa on hyvä kumppani, omaa aikaa vapautuu tehokkaampaan käyttöön oman liiketoiminnan ympärillä. Saa myös tukea markkinointipäätöksiin ja järkeviin panostuksiin markkinoinnissa ja viestinnässä. Koska näiden päätösten tekeminen saattaa välillä olla vaikeaa, on hyvä, että asiakasyrityksen liiketoiminnan tunteva markkinointiviestintäkumppani tuo myös eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia esille.”

-Tuomas Suomala, tuotepäällikkö, Spigot Oy-

Kiinnostaako sinua tai organisaatiotasi samanlainen palvelu?

Aivela on kasvuhakuisen edelläkävijän ketterä kumppani.

Teemme monimutkaisesta yksinkertaista ja vaikeasta selkeää ja ymmärrettävää.