Kaipaatko tukea sopeutuaksesi muutokseen, uusia näkökulmia kasvattaaksesi liiketoimintaa tai etsitkö uutta suuntaa henkilökohtaisessa elämässä? Erilaisiin työ- tai yksityiselämän muutoshaasteisiin ratkaisu voi olla ratkaisukeskeinen coaching! Viestintätoimisto Aivelan Aino Pajukangas tarjoaa nyt mahdollisuutta coachingiin osana hänen opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua.

Coaching-keskusteluilla voidaan kehittää ammatillisia valmiuksia, löytää uusia keinoja työelämän tavoitteiden saavuttamiseen tai saavuttaa tasapaino jollain henkilökohtaisen elämän osa-alueella. Valmennus perustuu ehdottoman luottamukselliseen yhteistyöhön.

Viestintätoimisto Aivelan yrittäjä Aino Pajukangas suorittaa sertifioidun ratkaisukeskeisen coachin tutkintoa. Hän tarjoaa nyt Ohjelmisto- ja e-business ry:n jäsenille mahdollisuutta osallistua veloituksetta neljään coaching-valmennuskertaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Ainoon: aino(at)aivela.fi tai p. 050 348 5620!

Ratkaisukeskeinen coaching: polku kohti uutta

Coaching-valmennus on tavoitteellinen, kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde, jossa coach auttaa valmennettavaansa saavuttamaan määritellyt tavoitteet. Coach auttaa valmennettavaansa tiedostamaan vahvuuksia ja toteuttamaan tavoitteitaan.

Usein keskustelujen tavoitteena on valmennettavan ammatillinen kehittyminen tai liiketoiminnan kehittäminen. Myös henkilökohtaisen elämän muutospaineet voivat olla keskustelujen aiheena.

Valmennettavan vahvuudet keskiössä

Ratkaisukeskeinen coaching on tulosorientoitunut ja systemaattinen menetelmä, jonka taustalla vaikuttavat useat tieteenalat ja teoriat: esimerkiksi kognitiivinen ja positiivinen psykologia, aikuiskasvatustiede, systeemiteoria, neurotiede, johtamistieteet ja urheiluvalmennus.

Valmennuksessa keskitytään valmennettavan vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen. Coach avaa oikein aseteltujen kysymysten kautta valmennettavalle sellaisia uusia näkökulmia, joita hän ei omin voimin löytäisi. Hän auttaa valmennettavaa tunnistamaan rajoittavia uskomuksia ja näkemään uusia mahdollisuuksia.

Tehokas menetelmä tavoitteiden kirkastamiseen

Ratkaisukeskeisen coachingin ytimessä on ajatus ihmisen kasvusta ja kehittymisestä hänen oman motivaationsa mukaisesti. Kyseessä on tehokas menetelmä myönteisen muutoksen aikaansaamiseen ja tavoitteiden kirkastamiseen.

Prosessi vahvistaa asiakkaan uskoa onnistumiseen, lisää ja vahvistaa ongelmanratkaisutaitoja sekä nopeuttaa päätöksentekoa. Prosessin aikana saavutetut taidot ovat siirrettävissä muille elämän osa-alueille.

Aino suorittaa työnsä ohella Lyhytterapiainstituutin sertifioidun ratkaisukeskeisen coachin tutkintoa. Koulutus on 40 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason osaamisvaatimuksia (Advanced Solution-Focused Practitioner of Coaching). Koulutuskokonaisuuden aikana opiskelijan tulee suorittaa yhteensä 100 tuntia ratkaisukeskeisten menetelmien itsenäistä harjoittelua eli asiakastyötä.

Kiinnostaako valmennus? Ota yhteyttä Ainoon: aino(at)aivela.fi tai p. 050 348 5620!

Seuraa viestintätoimisto Aivelaa Facebookissa, Instagramissa ja Linkedinissä!