Miksi lapsenteko ei innosta suomalaisia? Tehokas keino saada selvyyttä asiaan on sähköinen kyselytutkimus.

Monessa organisaatiossa tiedetään, että kyselytutkimus on kätevä työkalu, kun kartoitetaan esimerkiksi asiakaskokemusta tai henkilöstön näkemyksiä. Yhtä hyvin se toimii myös viestinnän ja PR:n välineenä.

Väestöennuste herätti keskustelua – kyselyllä kansan ääni esiin

Marraskuun puolivälissä Tilastokeskus julkaisi väestöennusteen, jonka mukaan syntyvyys Suomessa on huolestuttavan alhaisella tasolla ja tulee edelleen laskemaan. Muutaman viikon ajan yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta kävi vilkkaana. Eri alojen asiantuntijat esittivät näkemyksiä ilmiön syistä, vaikutuksista ja ratkaisukeinoista.

Me viestintätoimisto Aivelassa jäimme odottamaan, koska kansalaisilta itseltään kysytään, miksi lapsenteko ei innosta ja miten tilanteen voisi ratkaista. Koska tiimiimme kuuluu myös tutkimustiedon ammattilainen, päätimme lopulta hänen avullaan teettää kyselyn valtakunnallisella tutkimustoimistolla.

Kyselyyn vastasi 1 000 henkilöä, jotka ovat 18–75-vuotiaita. Vastaajista 500 oli miehiä ja 500 naisia. Kyselyn lähtöotos muodostettiin ja lopullinen otos on painotettu suomalaista aikuisväestöä edustavaksi.

Kysely sävähdytti ja sai näkyvyyttä

Kyselyn vastaukset sävähdyttävät. Yli puolet vastaajista arvioi, että lapsia ei hankita ensisijaisesti epävarmojen työnäkymien vuoksi. Lisäksi lähes joka kolmas uskoo, että lapsenteko saa jäädä, koska työelämä vie liikaa aikaa ja energiaa. Useampi kuin joka viides näkee pätkätöiden olevan este perheen perustamiseen.

Kartoitimme myös, millaiset ratkaisukeinot toimisivat parhaiten. Useampi kuin neljä kymmenestä toivoi, että että yrityksiin luotaisiin lisää työaikajoustoja. Yli kolmasosa haluaisi ottaa käyttöön perustulon tai kansalaispalkan, ja lähes kolmasosa kaipaisi Suomeen lisää työn perässä muuttavia.

Kyselyn tulokset  saivat laajasti näkyvyyttä 34 tiedotusvälineessä, esimerkiksi  radio AallossaTalouselämässä, MTV:n uutisissa, Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissa, Salon Seudun Sanomissa,  Kainuun Sanomissa, Aamuset-lehdessä, Helsingin Uutisissa ja Karjalaisessa. Tiedote oli julkaisuviikollaan STT:n viestintäpalveluiden neljänneksi luetuin tiedote.

Kysely tarjoaa uutta tietoa

Aivelan tavoite oli herättää jatkokeskustelua merkittävästä, yhteiskunnallisesta aiheesta ja tuoda keskusteluun uutta tietoa. Jo nyt voi sanoa, että saavutimme tavoitteemme.

Tarpeeksi laajan, luotettavasti toteutetun, suomalaista väestöä edustavan kyselyn tulokset tarjoavat tiedotusvälineille uutta, ennenjulkaisematonta tietoa. Tiedon tarjoava organisaatio saa brändinäkyvyyttä keskustelun herättäjänä.

Tehdäänkö teillekin kyselyuutinen?

Ota yhteyttä, olemme mielellämme avuksi!

Mitä seuraavaksi?