Art Director Julia Sand

Julia Sand on graafisen alan ammattilainen, joka on perehtynyt laajasti myös UX/UI suunnitteluun ja käytettävyyteen. Hän on tehnyt töitä niin isojen kuin pienien brändien kanssa.
Julia tekee visuaalisia toteutuksia laaja-alaisesti perinteisen graafikon työnkuvan lisäksi liikegrafiikasta käyttöliittymäsuunnitteluun.
Julian töissä korostuvat usein värien käyttö. Hän pyrkii löytämään täydellisen tasapainon erottuvan ja kekseliään, mutta kuitenkin ammattimaisen visuaalisen toteutuksen välillä.