ParkkiPate

VIestintätoimiston Aivelan Sillanrakentaja Helsinki

ParkkiPaten tavoite oli saavuttaa neutraalia näkyvyyttä mediassa säännöllisen, järjestelmällisen mediaviestinnän avulla.

ParkkiPate on valtakunnallisesti toimiva pysäköintiratkaisujen tuottaja, jonka palveluun kuuluvat maksullisen pysäköinnin operointi sekä yksityinen pysäköinninvalvonta. Yrityksen asiakkaina on kasvava joukko mm. hotelleja, sairaaloita, kauppakeskuksia ja liikekiinteistöjä. ParkkiPate on pysäköintialan suurin työllistäjä Suomessa, jonka palveluksessa työskentelee yli 120 pysäköintialan ammattilaista. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2019 päättyneellä tilikaudella yli 10 miljoonaa euroa.  

Tavoite

ParkkiPaten tavoite oli saavuttaa neutraalia näkyvyyttä mediassa säännöllisen, järjestelmällisen mediaviestinnän avulla. Yrityksen toimintatapa mediaviestinnässä ennen yhteistyötä oli reaktiivista: ennen yhteistyötä yritys esiintyi mediassa pääsääntöisesti vain silloin, kun sitä pyydettiin reagoimaan. 

Ratkaisu

Yhteistyön aluksi viestintätoimisto Aivela fasilitoi ParkkiPaten avainhenkilöille työpajan, ja työpajan tulosten pohjalta Aivela tuotti yrityksen käyttöön mediaviestintäsuunnitelman. Suunnitelman mukaisesti käynnistettiin järjestelmällinen, kuukausittainen mediaviestintä. Yhteistyön tavoitteena oli tuoda ParkkiPatea esille mediaan proaktiivisesti ja säännöllisesti.  

Yhteistyön ansiosta ParkkiPate on saanut näkyvyyttä vajaan vuoden aikana yli sadassa journalistisessa artikkelissa, joiden sävy on ollut neutraali. Saavutetun näkyvyyden ROI on 272 prosenttia.

Tulokset

Yhteistyö on ylittänyt odotukset ja olemme Aivelan avustuksella pystyneet kehittämään viestintäämme mediassa tavoitteiden mukaisesti. 
Olemme saavuttaneet laajaa näkyvyyttä mediassa, sekä saavuttaneet medianäkyvyydelle asetetut tavoitteet, niin viestinnällisessä kuin kaupallisessakin mielessä.  

Parantuneen medianäkyvyyden myötä olemme hyötyneet yhteistyöstä hyvin laajasti, mikä on konkreettisesti näkynyt mm. tunnettuuden lisääntymisenä. 

Yhteistyö Aivelan kanssa on ollut erittäin hyvää. Aivelan vahvuuksia ovat pienen toimijan ketteryys ja kyky reagoida nopeasti. 

Suosittelen muille yrityksille lämpimästi yhteistyötä Aivelan kanssa! 

Yhteistyö on ylittänyt odotukset ja olemme Aivelan avustuksella pystyneet kehittämään viestintäämme mediassa tavoitteiden mukaisesti. Olemme saavuttaneet laajaa näkyvyyttä mediassa, sekä saavuttaneet medianäkyvyydelle asetetut tavoitteet, niin viestinnällisessä kuin kaupallisessakin mielessä.

Christian Metsäranta, toimitusjohtaja, ParkkiPate
Kiinnostaako sinua tai organisaatiotasi samanlainen palvelu?

Aivela on kasvuhakuisen edelläkävijän ketterä kumppani.

Teemme monimutkaisesta yksinkertaista ja vaikeasta selkeää ja ymmärrettävää.