Vallum

VIestintätoimisto Aivelan Sisältosampo on sisällöntuotannon palvelu

Yrityksen liiketoimintakonsepti kaipasi kiteytystä, kirkastamista ja konkretisointia.

Yritysjohdon strategisia kehittämispalveluita tarjoava Vallum oli luonut uuden smart capability management -toimintatavan, jonka avulla asiakas pystyy rakentamaan suunnitelmallisesti uuden menestyvän liiketoiminnan ja hallitsemaan siirtymistä vanhasta uuteen.

Toimintatavan kuvaus kaipasi vielä kiteytystä, kirkastamista ja konkretisointia.

Ratkaisu

Viestintätoimisto Aivela järjesti Vallumin avainhenkilöille fasilitoidun työpajan, jossa etsittiin toimintatavan keskeisille käsitteille yksiselitteiset, ymmärrettävät ja konkreettiset ilmaisut.

Työpajan tuloksena Vallum sai toimintansa tueksi käyttöönsä kohderyhmämäärittelyn, ydinviestit ja napakan hissipuheen.

Tulokset

Työpajan tulokset ovat toimineet myynnin tukena.

Viestien kirkastamisen ansiosta smart capability management -toimintatavasta on ollut helppoa ja havainnnollista viestiä asiakkaille.

“Viestintätoimisto Aivela auttoi hiomaan yrityksemme Smart Capability Management -konseptin hissipuhetta ja kirkastamaan asiakaslupaustamme. Aivelan Aino Pajukangas ohjasi ammattitaitoisesti avainhenkilöillemme yhteistoiminnallisen ideapajan, jossa työskentely oli inspiroivaa ja sujui hyvässä hengessä. Ainon erityinen vahvuus on asiakkaan tarpeiden kuunteleminen ja kyky ohjata asiakasta itseään työstämään oman näköisensä viesti. Voimme lämpimästi suositella viestintätoimisto Aivelan palveluita yrityksille, jotka haluavat selkeyttää viestintäänsä ja kehittyä myös itse viestijöinä.”

Timo Valli, toimitusjohtaja, Vallum Oy
Kiinnostaako sinua tai organisaatiotasi samanlainen palvelu?

Aivela on kasvuhakuisen edelläkävijän ketterä kumppani.

Teemme monimutkaisesta yksinkertaista ja vaikeasta selkeää ja ymmärrettävää.