Kotopron tavoite oli lisätä tunnettuuttaan pitkäjänteisellä, säännöllisellä ja yhdenmukaisella viestinnällä mediasuhteiden ja verkkosivun sisältöjen kautta.