PR, tiedotus- ja suhdetoiminta: rakkaalla lapsella on lukuisia nimiä! Vaikka PR nähdään usein osana markkinointiviestintää, ne ovat kaksi eri asiaa, jotka täydentävät toisiaan. Keskeisintä PR:ssä on kaksisuuntainen vuorovaikutus yleisön kanssa – se on todellinen taikamauste moneen herkulliseen soppaan!

Aivan aluksi kerrataan reseptimme ainesosat. Mistä olikaan kyse PR:ssä eli tiedotuksessa ja suhdetoiminnassa?

PR eli Public Relations tarkoittaa julkisuuden hallintaa ja suhdetoimintaa. Se on strategista viestintää, joka vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen yrityksen, tuotteen tai henkilön kohdalla. PR:n tavoite on rakentaa ja vahvistaa myönteistä mainetta.

Tiedotus ja suhdetoiminta saattaa kalskahtaa korvaasi vanhahtavalta.

Sitä se onkin. 2020-luvulla yritykset eivät enää tiedota asioistaan: tuuttaa yksipuolisesti viestiään yleisölle. Sen sijaan ne viestivät – ovat vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa. Tämän vuoksi PR on kuin suola: monen reseptin olennaisin mauste.

PR onkin nykyään toimintaa, jonka kautta yritys on aktiivisesti yhteydessä sille tärkeisiin ihmisiin, siodosryhmiinsä. PR on paras ystäväsi, joka haluaa pitää sinut ajan tasalla kaikesta, mitä on tekeillä ja vaihtaa kanssasi ajatuksia. 

Markkinointiviestinnän keskiössä myynnin edistäminen

Markkinointiviestintä taas kuin tyyppi, joka haluaa auttaa sinua tarjoamalla sinulle palveluksiaan: tuotteita tai palveluita, jotka voivat tehdä elämästäsi helpompaa tai mukavampaa.

Markkinointiviestintä on kuin pippuria, joka antaa erottuvan säväyksen ruokaan. Se tekee pöperöstä ikimuistettavan ja saa palaamaan samaan elämykseen aina uudestaan.

Markkinointiviestintäkin on strategista viestintää, jonka tarkoitus on vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja ajatteluun tuotteen tai palvelun kohdalla. Sen tavoite on lisätä myyntiä ja kasvattaa näin yrityksen liiketoimintaa.

PR:n siis erottaa markkinointiviestinnästä siinä, että markkinointiviestinnän tavoitteena on myydä tuotteita tai palveluita, kun taas PR:n tavoitteena on kasvattaa koko yrityksen myönteistä mainetta.

PR:n avulla yritys voi vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ja asenteisiin ilman suoraa myyntiä tai mainontaa.

>> Tiesitkö, että pk-yritys voi saada tukea markkinointiviestinnän tai PR:n suunnitteluun?

PR:n ja markkinointiviestinnän soppaan tarvitaan myös strategia

Nämä kaksi kaverusta, PR:n suola ja markkinointiviestinnän pippuri, eivät pärjää keskenään ilman perusmakua, umamia.  Strategia on yrityksen toiminnassa umami.

Jos PR ja markkinointiviestintä ovat kaksi kivaa kaverusta, markkinointi- ja viestintästrategia on kuin jättiläismäinen robotti, joka ohjaa niiden työtä. Strategiassa määritellään yrityksen näkyvyyden peruselementit, esimerkiksi:

  • * mitä viestitään tärkeille ihmisille,
  • * keitä ja millaisia ovat nuo tärkeät ihmiset,
  • * miksi eli mitä viestinnällä on tavoitteena saada aikaan,
  • * millä äänensävyllä viestitään,
  • * mistä aiheista viestitään,
  • * mistä asioista ei ainakaan viestitä…

Strategian olemassaolo varmistaa, että PR ja markkinointiviestintä tuottavat juuri halutunlaisen makuyhdistelmän, eli ovat linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa.

>> Lue tästä, millaisia mittareita markkinointiviestinnälle voi asettaa

Ethän ylenkatso PR:n voimaa: vuorovaikutusta?

Vuorovaikutus yritykselle tärkeiden sidosryhmien kanssa vie aikaa ja resurseja. Se on kuitenkin taikavoima, johon kannattaa satsata. Tässä neljä syytä, minkä vuoksi.

1. Vuorovaikutus on keino parantaa asiakas- tai työntekijäkokemusta

Jos yritys on aktiivisesti yhteydessä sille tärkeisiin ihmisiin, se oppii ymmärtämään sidosryhmiensä tarpeet ja odotukset. Tämän tiedon pohjalta yritys voi kehittää toimintaansa niin, että se vastaa paremmin tarpeita.

Kun toiminta kehittyy, asiakkaiden tai potentiaalisten työntekijöiden kokemus yrityksen toiminnasta kohenee.

2. Vuorovaikutus lisää luottamusta ja uskottavuutta

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa auttaa yritystä myös luomaan ja vahvistamaan luottamusta itseään kohtaan.

Asiakkaat, työntekijät, sijoittajat ja muut sidosryhmät ovat avainroolissa yrityksen menestyksen kannalta. Jos yritys vaikenee, eikä ole vuorovaikutuksessa heidän kanssaan, nämä tärkeät ihmiset voivat alkaa epäillä yrityksen motiiveja ja tuntea olonsa ylenkatsotuksi.

3. Vuorovaikutus suojaa mainetta

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa auttaa yritystä myös kriisin uhatessa.

Jos yritys on aktiivisesti yhteydessä kaikkiin sille tärkeisiin ihmisiin – asiakkaiden ja oman henkilöstön lisäksi esimerkiksi viranomaisiin ja mediaan – se voi saada nopeasti tietoa pinnan alla muhivista haasteista, reagoida niihin ja suojata mainettaan jo ennakkoon.

4. Vuorovaikutuksessa saatu palaute auttaa kehittymään

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä: säännöllinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa auttaa yritystä saamaan palautetta ja kehittämään toimintaansa.

Näin yritys saa tietoa siitä, mikä toimii hyvin ja mikä ei, ja tämän tiedon valossa sen on mahdollista kehittää toimintaansa.

Mitä seuraavaksi?

Kuuntele postauksen ääniversio: