Mitä tarkoittaa laatu? Miten laatu voidaan varmistaa tietojärjestelmäprojektissa, jos järjestelmiä on satoja? Keskeinen vastaus kysymyksiin on viestintä.

Tietojärjestelmäprojektin johtamisen haasteet ja samalla menestystekijät liittyvät viestintään. Johtaminen on viestintää ja viestintä johtamista.

Kun projektin yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista viestitään onnistuneesti, organisaatiossa syntyy yhteinen jaettu ymmärrys. Menestyksen siemenet on kylvetty.

Laatu voi tarkoittaa monia eri asioita

Tietojärjestelmäprojektien vahvuus on usein tarkka dokumentointi. Silti projektin alkuvaiheessa on syytä varmistaa yhteinen ymmärrys keskeisistä käsitteistä.

Niistä ei koskaan voi viestiä liikaa.

Esimerkiksi ohjelmistotestausprojektissa on määriteltävä, mitä tarkoittaa laadunvarmistaminen. Koko ohjelmistotestauksen käsite kun saattaa tarkoittaa eri asioita eri ihmisille.

Ohjelmistotestaus ei ole yksiselitteinen käsite

Yleisesti ottaen ohjelmistotestaus on tapa tutkia ohjelman virheettömyyttä ja muita laatuominaisuuksia muun muassa niin, että tavoiteltu toiminnallisuus toteutuu. Testaus on ohjelmiston suorittamista, jotta siitä löydettäisiin mahdolliset ohjelmointivirheet.

Virheiden metsästyksen lisäksi testaamisella voidaan myös osoittaa, että ohjelmisto täyttää kaupalliset ja tekniset vaatimukset ja toimii kuten on odotettu. Testaus tarjoaa päätöksentekoon puolueetonta tietoa järjestelmän laadusta.

Yhteinen ymmärrys onnistuneen asiakaskokemuksen taustalla

Johtamisen ja viestinnän haaste on, että edelleen monessa organisaatiossa projekteja kehitetään siiloissa. Silloin  organisaation osat eivät ole tietoisia toistensa projekteista tai niiden yhtymäkohdista.

Yhteisen ymmärryksen luominen ja kokonaisuuksien hahmottaminen on tämän päivän testausprojekteissa haastavampaa kuin koskaan.

Keskisuuressa yrityksessä saattaa olla satoja eri järjestelmiä, joista joka kymmenes on pilvipalvelussa. Tämä tarkoittaa keskimäärin 1500 järjestelmäpäivitystä vuodessa, eli tuhansia testattavia prosesseja.

Yhteisen ymmärryksen varmistaminen kuitenkin kannattaa.

Se on edellytys onnistuneelle asiakaskokemukselle.

Kun organisaation sisällä on jaettu käsitys siitä, mitä tehdään ja miksi, syntyy myös yhtenäinen linja asiakaslupaukseen. Silloin järjestelmäprojektin lopputulos ja asiakkaan odotukset vastaavat toisiaan.

Asiakkaan positiivinen kokemus on tie myönteiseen maineeseen.

Millaisia kokemuksia sinulla on järjestelmäprojektien viestinnästä?

Mitä seuraavaksi?

Kuuntele postauksen ääniversio: