Hartela

VIestintätoimisto Aivelan Kanssakulkija muutosviestintävalmennus vaikuttaa henkilöstön työtyytyväisyyteen.

Rakennusyhtiö Hartela on perheyhtiö, joka on toiminut jo vuodesta 1942 lähtien. Hartelalla on siis takana yli 75 rakentamisen vuotta: asuntoja, liike-, toimisto- ja teollisuusrakennuksia sekä julkisia rakennuksia. Hartelan rakentamisen ammattitaito ja kokemus syntyvät perinteistä, jotka ovat kulkeneet perheyhtiössä sukupolvesta toiseen.

Tavoite

Hartelan tavoitteena oli yhdenmukaistaa asuntotuotannon hankekehittäminen ja viestiä sitä kuvaavasta prosessista yhtenäisesti ja hallitusti kaikille, joiden työtä prosessi koskee. Aktiivisella ja suunnitellulla viestinnällä haluttiin tukea yhteisten toimintamallien käyttöä, vahvistaa kuvatun prosessin mukaista toimintaa,  antaa yksilöille yhdenmukainen tieto prosessista ja sen tuomista muutoksista sekä tarjota mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Ratkaisu

Viestintätoimisto Aivela tuotti Hartelalle kokonaisvaltaisen prosessin jalkautussuunnitelman. Kokonaisuuteen kuuluivat räätälöidyt, aluekohtaiset suunnitelmat, joiden avulla prosessin avainhenkilöt eri alueilla viestivät kuvatusta prosessista omalle lähitiimilleen sekä muiden toimintojen edustajille. Lisäksi Aivela tuotti viestintäsuunnitelman, jossa huomioitiin kaikki sisäiset sidosryhmät. Viestintätoimisto Aivela myös suunnitteli ja toteutti yhdessä asiakkaan sisäisen henkilöstötapahtuman, jossa yhteisiä toimintamalleja työstettiin fasilitoinnin keinoin.

Tulokset

Projekti onnistui kokonaisuudessaan ja ylitti odotukset.

Prosessin jalkautus toteutui tavoiteaikataulussa. Kaikki osapuolet saivat yhtenäisellä ja hallitulla tavalla tiedon kuvatun prosessin vaikutuksista työhönsä ja mahdollisuuden keskustella muutoksesta. Henkilöstötapahtuman osallistujat kokivat saaneensa tapahtumasta paljon.

Omat resurssit ja osaaminen eivät olisi riittäneet jalkautuksen suunnitteluun. Ilman viestintätoimisto Aivelaa olisi ollut vaara, että kehitystyö olisi mennyt hukkaan huonon jalkautuksen takia.

Yhteistyö viestintätoimisto Aivelan kanssa oli mutkatonta. Erittäin positiivista oli Aivelan aikataulussa pysyminen ja selkeiden ehdotusten esittäminen.

 Aivelan vahvuuksia ovat yhteyshenkilö, käytännönläheisyys, ratkaisukeskeisyys ja aktiivinen ote sekä asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen.

Viestintätoimisto Aivelan kanssa kannattaa ryhtyä yhteistyöhön, sillä oman alan ulkopuolelta tulevat näkökulmat ja ajatukset tuovat projekteihin ehdottomasti lisäarvoa.

“Projekti onnistui kokonaisuudessaan ja ylitti odotukset. Yhteistyö viestintätoimisto Aivelan kanssa oli mutkatonta. Erittäin positiivista oli aikataulussa pysyminen ja selkeiden ehdotusten esittäminen. Aivelan vahvuuksia ovat yhteyshenkilö, käytännönläheisyys, ratkaisukeskeisyys ja aktiivinen ote sekä asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen.”

Johanna Palosaari, hankekehitysjohtaja, Hartela Etelä-Suomi Oy

Kiinnostaako sinua tai organisaatiotasi samanlainen palvelu?

Aivela on kasvuhakuisen edelläkävijän ketterä kumppani.

Teemme monimutkaisesta yksinkertaista ja vaikeasta selkeää ja ymmärrettävää.