Louhi

VIestintätoimisto Aivelan timanttipaja kiteyttää yrityksen viestin

Louhen tavoitteena oli kirkastaa brändiään ja vahvistaa palveluidensa tunnettuutta ammattimaisen viestintäkumppanin avulla. 

Vuonna 2005 perustettu Louhi Networks on keskittynyt tietojärjestelmien vaativaan ylläpitoon. Yhtiön missio on tarjota asiakkailleen verkko-identiteetti sekä työkalut tehokkaampaan työhön ja yhteistyöhön verkossa. Esimerkiksi webhotelli-palveluissa Louhella on yli 15 500 asiakasta. 

Louhi on eräs Suomen perinteikkäimmistä toimijoista alallaan. Yhtiön liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli 2,6 miljoonaa euroa. Louhi on kokonaan kotimaisessa yksityisomistuksessa. Espoolainen yritys työllistää 14 henkilöä.

Tavoite

Louhen tavoitteena oli kirkastaa brändiään ja vahvistaa palveluidensa tunnettuutta ammattimaisen viestintäkumppanin avulla. 

Ratkaisu

Louhi käynnisti yhteistyön viestintätoimisto Aivelan kanssa, joka konsultoi yritystä tuotekonseptien strategisessa viestinnässä, yrityksen asiakaslupausten viestinnässä, verkkosivujen tekstien uudistamisessa sekä mediasuhteissa.

Tulokset

Yhteistyön tuloksena Louhi sai käyttöönsä tuotekonseptin asiakaslupaukset sekä yrityksen kirkastetut asiakaslupaukset ja selkeytetyt verkkosivutekstit. Aivelan mediasuhdetyön ansiosta Louhen toimitusjohtajan haastattelu julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Tivissä. Saavutetun näkyvyyden kustannus maksullisena mainontana olisi ollut 35 714 euroa (AVE-arvo).

Miten yhteistyö on onnistunut?

Louhen viesti on täsmentynyt ja sille on löytynyt yhteinen sävy ja linja, joka vastaa määrittelemäämme brändin arkkityyppiä. Aivelan tiimi on onnistunut hyvin tukemaan omalla sarallaan strategista muutostamme, jossa asiakaslähtöisempi viestintä eri tasoilla on tärkeässä roolissa. Samalla Aivela on vaikuttanut strategiamme sisältöön, koska viestinnän kiteyttämisellä on suora takaisinkytkentä strategisten painopisteiden määrittelyyn ja siten parempaan strategiaan. 

Tärkeänä pidän myös yhteistyön kautta tapahtunutta viestinnän osaamisen kasvua, joka jää asiantuntijoidemme käyttöön pysyvästi. 

Yhteiset mallit ja yhteinen viestinnällinen ohjeistus on Aivelan työn ansiosta saatu käyttöön. Markkinoinnin kärkiviestit ovat käytössä kautta linjan, ja verkkosivujen sisällöllinen uudistus on saatu käyntiin. Kaikki tavoitteet on saavutettu. 

Medianäkyvyyden osalta olemme saaneet enemmän kuin uskalsimme toivoakaan. 

Yhteistyö Aivelan edustajien kanssa on aina ollut varsin mutkatonta ja mukavaa. Tiimin jäsenet ovat olleet hyvin tavoitettavissa ja aikataulut ja budjetit pitävät. Jos on ollut tarvetta tehdä muutoksia projekteissa, hienosäätöä ollaan pystytty aina tekemään tarvittaessa ilman turhaa byrokratiaa. 

Aivelan tiimin jäsenillä on rautaista oman alansa asiantuntemusta ja laajempaa näkemystä, joten yhteisen kielen ja ymmärryksen löytäminen on ollut aina helppoa. 

Aivelan vahvuuksia ovat viestinnän eri osa-alueiden asiantuntemus ja näkemys viestinnän roolista ja mahdollisuuksista erilaisissa liiketoiminnan viitekehyksissä strategiasta markkinointiin. Ja tietysti yhteistyön sujuvuus.

Kiinnostaako sinua tai organisaatiotasi samanlainen palvelu?

Aivela on kasvuhakuisen edelläkävijän ketterä kumppani.

Teemme monimutkaisesta yksinkertaista ja vaikeasta selkeää ja ymmärrettävää.