LVI-Tekniset Urakoitsijat

VIestintätoimisto Aivelan Kanssakulkija muutosviestintävalmennus vaikuttaa henkilöstön työtyytyväisyyteen.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n tavoite oli saada uusia näkökulmia viestintäsisältöihinsä. LVI-TU on LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö sekä palveleva asiantuntija. Liiton jäsenyritykset työllistävät 8 500 ammattilaista, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 1,6 miljardia euroa.

Tavoite

LVI-TU:lla oli tarve löytää uusia näkökulmia viestintäsisältöihinsä. Tavoitteena oli tuoda sisältöihin raikkaita näkökulmia ulkopuolisen silmin, muun muassa asiantuntija-artikkeleihin, blogeihin, infograafeihin, mediatiedotteisiin ja somepostauksiin.

Ratkaisu

Aivela toteutti LVI-TU:lle fasilitoidun työpajan, jossa etsittiin yhteinen ymmärrys sisältöjen punaisesta langasta: järjestön ydinviestistä, sisältöjen kohderyhmistä, asiakaspersoonista ja asiakaspoluista, sekä viestintään parhaiten sopivista keinoista ja kanavista. Projekti sisälsi suunnittelun ja toteutuksen räätälöidysti LVI-TU:n toiveiden pohjalta, itse työpajan ja sitä varten annetun ennakkotehtävän, työpajan kirjallisen yhteenvedon sekä valmennusaineistot.

Tulokset

Työpaja antoi LVI-TU:lle mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan viestintäasioita. Liitto piti työpajaa ajatuksia herättävänä, ja myös sopivalla tavalla haastavana sessiona viestinnän sisällöistä vaikeampi kohderyhmä huomioiden. Työpaja oli käytännönläheinen, sen osallistuttaminen oli hyvin rakennettu, ja se toi LVI-TU:lle uutta tietoa ja ajatuksia. Aivelalla oli hyvä tapa lähestyä viestinnän fokusta. Työpaja oli onnistunut ja toi arvoa järjestön toimintaan.

“Työpaja oli käytännönläheinen, sen osallistuttaminen oli hyvin rakennettu, ja se toi meille uutta tietoa ja ajatuksia. Iltapäivä herätti ajatuksia ja oli myös sopivalla tavalla haastava. Työpaja oli onnistunut ja toi arvoa järjestömme toimintaan.”

Pipsa Hiltunen, viestintäpäällikkö, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Kiinnostaako sinua tai organisaatiotasi samanlainen palvelu?

Aivela on kasvuhakuisen edelläkävijän ketterä kumppani.

Teemme monimutkaisesta yksinkertaista ja vaikeasta selkeää ja ymmärrettävää.