Mediaviestintä: Brokerit.fi

brokerit.fi logo

Brokerit.fi on valtakunnallinen verkkopalvelu, joka auttaa yksityisiä ihmisiä myymään asuntonsa itse ilman välittäjää.

Tavoite

Asuntokaupan digipalvelu Brokerit.fi halusi saada näkyvyyttä uudelle palvelulleen journalistisissa julkaisuissa.

Ratkaisu

Viestintätoimisto Aivela tuotti asiakkaan briiffin perusteella vinkkitiedotteen, joka jaettiin medialle valtakunnallisesti. Lisäksi Aivela kontaktoi valitut tiedotusvälineet suoraan ja tarjosi niille räätälöityjä juttuideoita.

Tulokset

Tiedotteen pohjalta julkaistiin jutut mm. Kauppalehdessä ja Aamulehdessä. Lisäksi juttuvinkin pohjalta Brokerit-palvelun perustajan haastattelu julkaistiin kuudessa mediassa. Yrityksen tunnettuus kasvoi lanseerausviestinnän ansiosta merkittävästi. Kun yritys sai toimittajien silmissä kasvot heti toiminnan alkumetreillä, yrityksen edustajille syntyi luonteva pohja tuleville toimittajakontakteille

Jos mielitte esimerkiksi uutena startupina medianäkyvyyttä, suosittelen lämpimästi käyttämään ammattilaista apuna sen saamiseksi. Viestintätoimisto Aivelan ansiosta meidän uusi yritys on saanut viikon sisällä näkyvyyttä paikallislehdessä, Kauppalehdessä, Aamulehdessä jne. Ja vielä on juttuja tulossa muuallekin. Yksin ei oltaisi saatu tätä onnistumaan, mutta Aivelan huikean osaamisen avulla tämä onnistui!

-Emma Ruotsala, Co-Founder, Brokerit-