Markkinointiviestintä on keskeisessä roolissa liiketoiminnan menestyksessä. Vaikutuksen osoittaminen voi kuitenkin tuntua vaikealta. Tässä artikkelissa käsittelemme muutamia yksinkertaisia tapoja mitata markkinointiviestinnän tehokkuutta sekä sitä, miksi mitata ja mistä aloittaa mittareiden luominen.

Digimarkkinoinnin työkalut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia mitata markkinointiviestinnän onnistumista.

Yksi yleisimmistä perustavoitteista on esimerkiksi julkaista säännöllisesti sisältöjä verkkosivuilla ja somekanavissa: blogikirjoituksia, artikkeleita, kuvia, videoita, grafiikkaa, ladattavia oppaita ja e-kirjoja.

Mittaamisen ensimmäinen askel on asettaa tavoitteet julkaistavan sisällön määrälle.

Toinen perusmittari on verkkosivuston ja somekanavien yleisön määrä. Kun kävijämääriä tarkastellaan pitemmällä aikavälillä ja analysoidaan erityisen suosittuja sisältöjä, halutuille kävijämäärille voidaan asettaa realistiset tavoitteet.

Mittaamisen peruskauraa on myös esimerkiksi tarkastella sitä, kuinka moni tilaa uutiskirjeen tai lataa sivustolta oppaan. Uutiskirjeen onnistumista puolestaan voidaan arvioida tarkkailemalla kirjeen avausmääriä sekä kirjeessä olevien linkkien klikkausten määriä.

Maksullisessa mainonnassa tarkastellaan mainonnan kustannuksia suhteessa saavutettuihin tuloksiin. Perusmittari on  mm. CPC eli cost-per-click, joka tarkoittaa yhden klikkauksen hintaa esimerkiksi Google-mainoksen kohdalla.

Vaan miksi mitata? Koska markkinointiviestintä ei voi olla tavoitteellista ilman mittareita

Ilman mittaamista markkinointiviestinnän toimenpiteet jäävät irrallisiksi ja niiden vaikutusta on mahdoton arvioida.

Esimerkiksi somekanavat tarjoavat  valtavasti dataa, jonka avulla voidaan pohtia julkaisujen onnistumista.

Kun arvioidaan somesisältöjen vaikutuksia, on nähtävä lukujen taakse ja ymmärrettävä, mitä data kertoo.

Jos somejulkaisu keräsi paljon reaktioita, mitä tapahtui sen jälkeen? Lisääntyivätkö verkkosivujen kävijämäärät, saitteko uusia seuraajia somessa tai saiko myyntitiimi lämpimiä liidejä?

Mistä aloittaa mittaaminen? Aseta ensin selkeät tavoitteet

Ensimmäinen ja tärkein askel markkinointiviestinnän mittareiden asettamisessa on asettaa yksiselitteiset ja ymmärrettävät tavoitteet toiminnalle.

Markkinointiviestinnän tavoitteiden pitäisi olla linjassa liiketoimintastrategian kanssa.  Jokaisen markkinointitiimin jäsenen tulisi voida pohtia, mitkä ovat organisaation isot tavoitteet ja miten itse kukin voi toiminnallaan edistää niitä.

Aivan ensin on siis syytä pysähtyä pohtimaan, mitä mittaamisella tavoitellaan ja miksi se on tärkeää. Tässä kannattaa käyttää ulkopuolisen apua, sillä organisaation ulkopuolinen ammattilainen usein “näkee  metsän puilta” kirkkaammin kuin oma väki.

Onko tarkoitus esimerkiksi…

  • * lisätä yrityksen yleistä tunnettuutta,
  • * kirkastaa työnantajakuvaa vai
  • * tuottaa liidejä myynnille

Kun perustavoitteet ovat kirkkaat, ne on mahdollista jakaa pienempiin osatavoitteisiin sekä mittareihin. Mittareiden tarkoitus on tukea sekä isoja kattotavoitteita että pieniä osatavoitteita ja seurata niiden toteutumista.

Jos tavoitteet eivät ole selvät, on mahdotonta arvioida, miten hyvin markkinointiviestintä onnistuu.

Ensiaskeleet mittareiden käyttöönotossa:

  • 1. Aloita mittareiden kehittäminen kysymällä, mihin pyritään vaikuttamaan.
  • 2. Pohdi, mitä halutaan saavuttaa tai ehkäistä.
  • 3. Mieti, mitkä ovat markkinointiviestinnän realistiset vaikutukset ja tulokset.
  • 4. Tarkastele tuloksia pidemmällä aikavälillä, jotta toimenpiteiden todelliset vaikutukset tulevat esille.

Muista: markkinointiviestintä ei kaipaa liikaa mittareita

Mittarit jaetaan yleensä määrällisiin ja laadullisiin mittareihin. Oli kyseessä kumpi tahansa,  vähemmän on enemmän.  Liian monien mittareiden seuraaminen on työlästä, eikä lisää merkittävästi arvoa.

Digimarkkinoinnin aikakaudella määrälliset mittarit ovat suositumpia kuin koskaan, sillä datan kerääminen on nykyään helpompaa kuin koskaan.

Joskus datan määrä ja sen kaiken hyödyntäminen voi kuitenkin tuntua ylivoimaiselta. Data ei ole itsessään arvokasta, jos sitä ei osata tulkita.

Siksi on olennaista pohtia myös yrityksen prosesseja ja markkinointitiimin työnjakoa.

On löydettävä vastaus kysymykseen: kenen vastuulle kuuluu käsitellä dataa ja välittää tietoja eteenpäin?

Mittareiden tulokset motivoivat ja innostavat

Mittaaminen on välttämätön osa tavoitteellista markkinointiviestintää, siitä ei pääse mihinkään.

Sen lisäksi, että mittarit tekevät toiminnan vaikutuksia näkyviksi, mittaamisella voidaan myös lisätä motivaatiota. Mittareiden tulokset kannustavat, sillä ne tekevät työn tuloksista konkreettisia.

Mittareiden tulokset auttavat näkemään, missä on vielä parantamisen varaa ja mitä korjausliikkeitä tulisi tehdä, jotta päästään haluttuun lopputulokseen. Mittaaminen siis auttaa hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja suunnittelemaan toimintaa tehokkaasti.

Tavoitteellisen mittaamisen ansiosta markkinointiviestinnässä voidaan keskittyä toimintaan, jolla on vaikutusta.

Tukea markkinointiviestinnän suunnitteluun kustannustehokkaasti

Pohditko edelleen, miten ottaa haltuun markkinointiviestinnän mittarit? Entä tiesitkö, että pk-yritys voi saada julkista tukea markkinoinnin strategiseen suunnitteluun?

ELY-keskuksen kehittämispalvelun kautta strategisen suunnittelun kustannus on yritykselle 325 euroa/konsultointipäivä. Lue lisää ja ota meidät avuksi markkinoinnin suunnitteluun!

Mitä seuraavaksi?