Sanotaan, että sosiaalisen median aikakaudella perinteinen media olisi menettänyt merkitystään, koska yleisöt ovat pirstaloituneet. Silti tutkimusten mukaan suomalaiset luottavat journalistien uutisiin.

Media on pirstaloitunut, ja yritysten tarinat ja toimitusten tarinankertojat ovat toisistaan kauempana kuin koskaan. Tarina voi kuitenkin saada näkyvyyttä myös journalistien jutuissa, jos se täyttää uutiskriteerit.

Meiltä on tosissaan kysytty, haluaako joku nykyään enää näkyvyyttä toimittajien jutuissa, lehtien palstoilla. Kysymys kertoo jotain hyvin olennaista tästä päivästä.

Sosiaalisen median aikakaudella yleisöt ovat pirstaloituneet. Enää ei ole samanlaisia massamedioita kuin vielä parikymmentä vuotta sitten: kansa ei kokoonnu iltaisin yhteen television ääreen (lätkämatseja lukuun ottamatta).

Millainen tarina ylittää uutiskynnyksen?

Jotain ei ole mediassa muuttunut. Toimitusten työtä ohjaavat edelleen – kuten massamedian kulta-aikana – journalistiset uutiskriteerit.

Näitä kriteereitä toimittajat käyttävät, kun arviovat, onko yrityksen tarina kertomisen arvoinen.

Uutiskriteerit voi esimerkiksi täyttää asia, joka on uusi, ainutlaatuinen tai erikoinen.

Jos tarina täyttää yhden tai useamman uutiskriteereistä, toimittaja voi tehdä siitä jutun. Mutta jos yrityksen tarinasta ei käy ilmi, miksi se on uutinen, kiinnostavakin ilmiö voi jäädä ilman näkyvyyttä.

Perinteinen media on suomalaisten luotettu lähde

Median pirstaloitumisesta huolimatta journalistinen media on arvossaan Suomessa:

  • Ylen uutisen mukaan suomalaisten luottamus perinteiseen mediaan on säilynyt lähes ennallaan viimeksi kuluneen vuoden aikana.
  • Samaan aikaan luottamus sosiaaliseen mediaan on valeuutisten vuoksi laskenut tuntuvasti.
  • Vielä muutama vuosi sitten sosiaalisen median kanavat olivat luottamuksessa lähempänä joitain kotimaisia uutismediapalveluja.

Nyt jos koskaan tarvitaan osaavia sillanrakentajia!

Yrityksissä on monta oikeasti kertomisen arvoista tarinaa! Tänä päivänä tarinat ja tarinankertojat eivät kuitenkaan helposti kohtaa. Siksi tarvitaan sillanrakentajia, viestijöitä, jotka saattavat yhteen uutisarvoiset tarinat ja niistä kiinnostuneet journalistit.

Juuri nyt mediasuhteisiin kannattaa panostaa. Miksi? Ainakin kahdesta syystä:

Näkyvyys journalistisessa uutisessa on yritykselle uskottavampaa kuin maksettu mainonta.

Lisäksi näkyvyys vaikutusvaltaisen tiedotusvälineen artikkelissa parantaa näkyvyyttä hakukoneiden tuloksissa.

Yrityksen on yhä haastavampaa saada media kiinnostumaan viestistään 

Toimituksia on viime aikoina yhdistetty ja kiire lisääntynyt. Nykyään toimittaja, vallan vahtikoira ja julkisuuden portinvartija, elää ikuisessa aika- ja resurssipulassa.

Yrityksille toimittajien tilanne asettaa haasteen – niiden on entistä vaikeampaa saada viestinsä kiireisten toimittajien kuuluville. Siksi on tärkeää, että yrityksissä tunnetaan journalistien käyttämät uutiskriteerit.

Enää ei siis esim. riitä, että ajoitat viestisi oikein. Juuri uutiskriteerien ympärille rakennetulla sisällöllä, joka palvelee yleisöä, on nyt enemmän merkitystä kuin koskaan.

Kiinnostuitko? Kuuntele lisää ajatuksiani median toimintatavoista Mamaonbis-podcastista, jossa juttelen aiheesta Anja Kadziolkan kanssa. Keskustelusta saat käytännön vinkkejä, miten yritys voi saada ansaittua näkyvyyttä mediassa. 

Mitä seuraavaksi?

Kuva: Ashutosh Sonwani Pexels